Hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng

Số tiền các doanh nghiệp bỏ ra để chi trả tiền thuê nhà không phải nhỏ. Hôm nay kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cá bạn hạch toán chi phí tiền thuê nhà, thuê văn phòng, nhà xưởng.. và cách hạch toán tiền thuế nộp thay chủ nhà

  1. Giấy tờ cần thiết để đưa khoản chi phí tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý -Hóa đơn, chứng từ thanh toán, hợp đồng thuê nhà( nếu thuê của công ty)

-Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán (nếu thuê cá nhân)

Chú ý: Nếu trị giá >20.000.000 đồng

-Thuê của công ty (có hóa đơn) thì bắt buộc  phải chuyển khoản

-Thuê của cá nhân (không có hóa đơn) thì không cần chuyển khoản

  1. Nếu thanh toán trước

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

  1. Nếu trả tiền thuê nhà hàng tháng

Nợ TK 154, 627, 641, 642…(Tùy vào mục đích thuê nhà)

Có TK 331, 111, 112

  1. Nếu trả tiền sau

-Hàng tháng hạch toán

Nợ TK 154, 627, 641, 642…(Tùy mục đích thuê nhà)

Có TK 335( Phát sinh chi phí thực tế nhưng chưa trả)

-Khi thanh toán

Nợ TK 335

Có TK 111, 112 (Nếu khi thanh toán)

Có TK 331 (Nếu là khi nhận được hóa đơn)

  1. Nếu trả tiền thuê nhà trước nhiều kỳ

Nợ TK 242 Tổng số tiền

Nợ TK 133

Có TK 331, 111, 112

-Định kỳ phân bổ khoản chi phí trả trước đó đưa vào khoản chi phí tương ứng như thuê nhà làm văn phòng thì đưa vào 624, 6422, thuê nhà để làm xưởng thì đưa vào 154, 627

hạch toán như sau

Nợ TK 154, 627, 641, 642…

Có TK 242

Ví dụ: Kế toán Lê Ánh ký hợp đồng với nhà ông An thời gian 1 năm vào ngày 1/1/2018. Mỗi tháng 10 triệu và cả năm là 120 triệu. Hợp đồng sẽ ghi rõ là Bên công ty sẽ phải nộp các loai thuế thay chủ nhà, mục đích thuê làm văn phòng

Cùng hôm đó công ty đã thanh toán trước cho ông An 10 triệu

Đến ngày 5/1/2017 sau khi đã hoàn thành các thủ tục, công ty thanh toán nốt 110 triệu

Cùng ngày hôm đó công ty đi nộp thuế thay chủ nhà, số tiền phải nộp là 12.300.000( Bao gồm: Thuế môn bài 300.000, Thuế GTGT 5% 6.000.000, Thuế TNCN 5% 6.000.000)

  1. Cách hạch toán tiền thuê nhà năm 2017

Ngày 1/1/2017

Hạch toán khoản trả trước

Nợ TK 331 là 10 triệu

Có TK 111 là 10 triệu

Ngày 5/1/2017

Khi thanh toán nốt số tiền còn lại cho chủ nhà

Nợ TK 331 là 110 triệu

Có TK 111, 112 là 110 triệu

Dựa vào chứng từ thanh toán

Nợ TK 242 120 triệu

Có TK 331 là 120 triệu

Dựa vào chứng từ nộp tiền thuế thay chủ nhà

Nợ TK 642 (242) là 12.300.000

Có TK 111, 112 là 12.300.000

Hàng tháng phân bổ vào chi phí

Nợ TK 642 là 10 triệu

Có TK 242 10 triệu

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc

Bạn có thể tham khảo thêm khóa học kế toán tổng hợp thực hành của Lê Ánh TẠI ĐÂY

 

 

 

Tác giả: wp_120_vuvansyhnht

Comments

comments